infästning

Rätt montering

Det är viktigt att infästningen av tak- eller väggplåten är av rätt kvalitet. Vårt sortiment är ordentligt genomtänkt. Både för att vara enkelt att montera men även för att ge ett estetiskt gott intryck.